Kategorie: Polyclonal

Plazenta-Analysen und diagnostische Analysen, Beperkingen Suggereren Dat Verticale Transmissie

Vergelijking van microscopy en PCR voor detection van   Giardia Lamblia   en   Entamoeba Histolytica   in monsters van menselijke ontlasting in een omgeving met beperkte middelen in western Kenya Background: The   precise prognosis of  Giardia lamblia and Entamoeba histolytica  is vital as these...

PCR von BCR-ABL1-transkripten van patiënten traf Philadelphia-Chromosoom

The quantitative detection and monitoring of van   Colletotrichum siamense   in rubberbomen met Behulp van real-time PCR Colletotrichum siamense   is among the most necessary pathogens of rubber bushes in Asia. Correct detection and quantification of   C. siamense   populations in gum bushes are...