Kategorie: Western Blot

Plazenta-Analysen und diagnostische Analysen, Beperkingen Suggereren Dat Verticale Transmissie

Vergelijking van microscopy en PCR voor detection van   Giardia Lamblia   en   Entamoeba Histolytica   in monsters van menselijke ontlasting in een omgeving met beperkte middelen in western Kenya Background: The   precise prognosis of  Giardia lamblia and Entamoeba histolytica  is vital as these...

Computertomografie (CT) bevindingen traf RT-PCR

Kwantitatieve meting van het aantal kopieën van transposon met behulp van de Droplet Digital PCR Die spontane Proliferation transponierbarer Elemente trägt zur genetischen Vielfalt auf verschiedenen Ebenen bei, wie z. B. somatischer Mosaikismus, genetische Divergenz in der Inhabitants und Genomentwicklung. Diese genetische...